Re: The Basel Exhibit: Die alten Zivilisationen Bulgariens
Das Gold der Thraker 15 March - 1 July 2007
As a main co-organizer
from Bulgaria is listed
Vassil Nikolov, an
exceptionally corrupted
Bulgarian archaeologist who
recently has been removed
from the High Attestation
Commission and which
director's position is now
open to competition.
Curiously, without being a
specialist in Thracian gold,
he accepted to deliver even
a lecture within the
extended
program of the
event being in fact the only
Bulgarian scholar included
beyond all well known
Bulgarian specialist in
Thracian archaeology. This
a typical academic
corruption from the Past
when the knowledge was
ignored because of power,
administrative position or
political reasons.In
the program we cannot
see an official opening
despite the President
Purvanov will open the
exhibit.

However, there is a
statement by Stefan
Danailov, The Minister of
culture, in the Bulgarian
parliament that there will
be no more cases when
most of the Bulgarian
treasures will leave the
country at one and the
same period. In period
when Bulgaria has been
trying to develop cultural
tourism, a few organizers
have taken again the state
archaeological heritage to
entertain the Swiss people
instead working to bring
tourists to Bulgaria.


And more - the exhibit
includes the gold necklaces
from
Dubene-Balinov
Gorun, which discovery is
connected with a big affair
demonstrated even in an
academic publication. And
despite the promise of the
organizers of a broader
cultural context, no such is
shown, for instance, of
these finds because it
comes from academic
excavations of
Dubene-Sarovka - an
excellently excavated site
but by archaeologists not
connected with the present
corrupted organizers like
Vassil Nikolov. On top of
everything a shocking
workshop Trinken wie the
Thraker for elementary
school students.    

Official website of the
exhibit:
http://www.antikenmuseum
basel.ch/sonder/thraker/

Link to:
Questions to Swiss parents
and teachers about Das
Gold der Thraker and
Trinken wie die Thraker

Curious: The Swiss people
are invited to go to Basel in
their leisure time where
their children can
participate in a workshop
"Trinken wie die Thraker"
(
http://www.railaway.ch/Deut
sch/Kultur/ausstellungen/thr
aker.html)

External links to Basel
archaeology:
http://www.museenbasel.ch/
html/schulen_d.cfm?id=2
http://www.antikenmuseum
basel.ch/sonder/preview/thr
aker/thraker.htl
http://pages.unibas.ch/klas
sarch/club/2006/jahresberic
ht2006.html
http://pages.unibas.ch/arch
/sozgesch/gramsch.htm
© 2007 International Institute of Anthropology, Salt Lake City, Utah, USA
are displayed like in
The anthropological problems: How to resolve the conflict between the travel exhibits and the global development of the cultural
tourism that requires the finds to stay at home in their natural cultural context?
We still do know the answer of the Ministry of Culture of Bulgaria why
there is such big difference between the information about the finds
sent for the Basel exhibit and the finds that do exist in Basel (360
finds according to Sofia, and 640 according to Basel).

Das Gold der Thraker. Video at Euro-News. However, Dr Peter
Blomme did not answer the main question: How did it happen that the
Ministry of Culture of Bulgaria sent him 360 finds to Basel and he
received 640. Does Dr Peter Blomme use the media as his
Bulgarian
corrupted organizers, to cover a huge layer of corruption connected
with this exhibit.

Скандал с тракийските съкровища в Базел new (at journey.bg)
See Evgeni Paunov in Athena Agora (the USA tour) to have an idea
what usually include our exhibits. No detailed info on the Basel
website of the contents of the present exhibit.
Other summaries of the Thracian treasures and photogalleries from
the abroad exhibits:
1, 2,
Да пием като траките в Базел
(Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der
Thraker, 15.03.2007-1.07.2007, Antikenmuseum,
Basel)
Древните цивилизации на България. Златото на
Траките. 15.03.2007-1.07.2007. Античен музей,
Базел, Швейцария

.pdf file (extended text in Bulgarian)

Официална интернетна страница на изложбата: http://www.
antikenmuseumbasel.ch/sonder/thraker/
Програма на събитието:
http://www.antikenmuseumbasel.ch/cgi-bin/baseportal.pl?
htx=/antikenmuseum/events/agenda

Откриванoто  на 15 март в Базел (Швейцария) ново издание на
пътуващата изложба с тракийските съкровища е повод отново да
се върнем към темата за археологическото ни богатство. Ако в
икономиката инфлацията е обезценяване на паричните единици, то
в културата може да се говори с увереност за инфлация на
ценности в резултат на развихрената корупция, една от жертвите
на която е професионализма. Изложбите ни с тракийските
съкровища не правят изключение. В ръцете ми е
каталогът от
пътуващата изложба в САЩ през 1997 г. Спомням си, че когато го
видях в Сан Франциско за първи път след разглеждане на
калифорнийския вариант на тракийските съкровища, бях шокирана,
че между авторите нямаше нито един археолог. От гледна точка на
Базел, този факт дори не изглежда проблем, тъй като поне книгата
е от традиционни български автори  върху тракийска култура, които
пишат за богатството на траките. В Базел съавтор от България на
изложбената концепция е праисторик, който няма нито една статия
върху тракийското злато. Не напомня ли тази история на стар
шлагер от недалечното минало, когато професионализмът не беше
основен критерий в обществото? Тъжна опити за реставрация на
миналото в нашето глобализиращо се общество, примерите за
която сигурно вече са безбройни.
И в това недалечно минало тракийските съкровища пътуваха по
света, за да славят България и културните очила на света да не се
насочват към вътрешните ни проблеми. А днес ги имаме повече от
всякога – и отново изложби на блясъка и недостижимо величие.
Както пише г-ца Велина Петкова, една от участничките в
Международния eсe-конкурс “Ние трябва да сме във времето…”:
“Навремето си имахме герои. И беше велика държавата ни, защото
с гордост се наричаше така и с кръв бе извоюван този неин статут.
Сега си нямаме герои. Но пак си имаме държава, само дето по-
малко се гордеем с нея …” (цитирано по “Старт-Чикаго”, 1-15 март
2007).
А като че ли да се гордеем още по-малко, нашият Mинистър на
културата се оказа, че е излъгал Народното събрание. В отговор
на специално запитване за изложбата с тракийски съкровища, той
обещава, че
“… Като се отчитат интересите на българските музеи, обемът на
бъдещите изложби и времето на тяхното представяне ще бъдат по-
малки в сравнение с тези от предишните години. По този начин ще
стане възможно не само те да бъдат показани на повече места, но
и експонатите да остават в България за по-дълъг период от време,
за да могат да бъдат показвани тук през годината и особено през
активния туристически сезон…”.
Интересно как Базел се вмества в тези обещания? А и в други –
например да защитава интересите на страната ни. Какво печели
нашата култура от изложба, в която основен акцент е на приложни
занимания за ученици, рекламирани като “Да пием като траките”.
Според информацията, децата ще правят съдове, подобни на тези
от изложбата, но естествено от различен материал. Нима няма по-
внушителни, но в същото време и образователни заглавия като “Да
бъдем като древните тракийски майстори”, а е необходимо да се
принизява изложбата и археологията до репродуциране на
симплицирана практическа функционалност, която нито е цел на
археологическото познание, нито отразява академичната и
образователна функция на музеите. Съвременна археология е
главно история на технологията, културните комуникации и
многокомпонентната функционалност. Интересно какво ще им се
обяснява на малките деца за траките – вероятно, че със
сребърните и златни сервизи са пиели гроздов сок и изворна вода?!
Изложбата в Базел не защитава интересите на страната и по друга
причина – не представя например, пълнокръвно съвременното
академичното познание върху генезиса на тракийската култура.
Швейцарците няма да видят например, плоската раннобронзова
брадва от Дъбене-Саровка, която е с многобройни аналогии в
швейцарските музеи и която ще им помогне да свържат тяхната
раннобронзова култура с нашата. Едва ли между находките е
керамика от Радомир-Вахово или Ваксево, които имат аналогии в
района на езерото Боден и принадлежат на хоризонта Болераз-
Чернавода III, един от най-изразителните централно-
югоизточноевропейски хоризонти. Отделни елементи от този
хоризонт се откриват и в Дъбене-Саровка, но това селище, както
вече споменах, въобще не е включено, с което практически не се
изпълнява една от целите на изложбата – да представи културен
контект на златните предмети от Балинов горун.
Какво ще видят швейцарците? Каквото и да е представено, то е за
сметка на опразване на витрини с най-ценни находки в редица
български музеи. В момент, в който се прави опит за развитието на
културен туризъм у нас, липсата на една находка може да коства
разочарование на редица идващи туристи. A те са много повече от
Национания исторически музей и от Национания археологически
музей. Общоизвестно е, че безценните предмети пътуват по света
дори без оставени копия в страната. Разочарованието ще бъде като
цяло от България. Затова по принцип постоянните най-ценни
експонати на музеите в света не се изнасят въобще. Но
изложбенaта страст, свързана с тракийските съкровища, се появи в
период, в който трябваше да се доказва, че траките са важен
етнически конпонент на българската нация, за което се изискваше
международно признание. Тяхнато организиране се превърна във
втора професия и източник на доходи и пътeшествия на
специалисти, които естествено ще се опитват да поддържат огъня
на интереса към тях с цената на много компромиси, които ние като
нация трябва да правим. Oстава неясно oбаче, защо инфлацията на
културна ценности не пожали поне нашето най-древно богатство, а
достигнахме да учим малките деца от Швейцария да пият като
траките и да им представяме Орфей като суперзвезда. Другият
компромис е също лесно разграничим – защо няма в Националния
исторически музей едновременно представяне на експонати от
изключително авторитетния Aнтичeн музей в Базел? Вероятно за
много отговорът е, че средствата от Базел отиват в конкретни
джобове, а не за взаимен културен обмен (освен доходите от
билетите, интернетната страница за изложбата дава информация и
за мощни спонсори). Е, г-н Министър на културата, и това ли също
наричате опазване на интересите на страната ни?    

И накрая като пожелание към бъдещите организатори, тъй като
никой не си и прави илюзии поради златната хапка на хонорарите и
командировките, че тракийските съкровища скоро ще останат у нас
– дано в следващото издание видим в заглавието и среброто на
траките. Музейните изложби имат образователна функция и в
древността среброто е било равноценно на златото. А години и
години любителите на антики и приятели на България отиват да
преоткриват златните тайни на тракийското ювелирство, докато
виждат в изложбените витрини дори повече сребърни изящни
предмети, a вече и керамика. Да се надяваме също, че поне
младото поколение ще остави нашето богатство oт благородни
метали в българските музеи и пътуващите изложби да се състоят в
бъдеще от по-всекидневни, но повтарящи се и също така
атрактивни и интересни за света древни предмети. Имаме ги
безброй. Необходимо е обаче, силна академична енкултурационна
концепция, а не леснодостижим ефект за сметка на националните
ни културни ценности в глобализиращия се свят на културния
туризъм, когато глобалната цел е приближаване на любителите на
старини до естествената културна среда на археологическите
находки.
Засега възможността е от средата на март до края на юни да пием
като траките в Базел. Може би
пелин?!

Д-р и. Лолита Николова
http://www.iianthropology.org
Lolita Nikolova, PhD
The last German
tour of Bulgarian
archaeological finds
Links to past exhibits of
the Thracian treasures:
Paris -
Musée
Jacquemart-André
(Boulevard Hausmann
158) (October 14 2006 to
January 31 2007)

http://www.artscape.fr/200
6/10/16/les-prestiges-de-l
a-civilisation-thrace/

http://www.livius.org/opini
on/opinion0002.html#The
_Sassanids

Germany: Bon
Das goldene Reich des
Orpheus 23.7. -
28.11.2004

http://www.obib.de/Archae
ologie/Thraker/Thraker.ht
ml

http://www.art-in.de/incka
h2.php?id=661

Other - 1, 2, 3,

USA (1998):
http://www.kimbellart.org/
exhibitions/past_gold.cfm

http://www.kimbellart.org/
news/news_gold.cfm

http://www.mfa.org/exhibit
ions/sub.asp?key=15&sub
key=627

http://www.absolutearts.co
m/artsnews/1999/08/19/2
5851.html

San Francisco

http://www.time.com/time/
magazine/article/0,9171,9
88230,00.html
Contents
When will we know
more about the
Dubene-Balinov gorun
discoveries?