New actions of Vassil Bozhkov
The Bozhkov's collection in Moscow
4-25-09
Most respectfully to the world, I could not find any positive review in English about the Bozhkov's exhibit at
Google.com. Does it mean a silent protest  and is this the beginning of end of the brutal attempts of
deculturation of the global world through misdefining and misrepresenting the past wealth with participation
of government paid persons and government paid scholars.

Information about the exhibit from the Foundation of Bozhkov
http://www.thracefoundation.com/index-en.html
Most amazingly, Bulgarian scholars from Bulgarian government institutions are authors of a Catalog of finds
without clear origin and registration status in Bulgaria: Ivan Marazov, Gergana Kabakchieva and Tatyana
Shalganova.

Exhibit was opened by the Bulgarian Ambassador in Moscow Plamen Grozdanov (
external link)
Standart newspaper about the official opening. Among the cited is
Svetlin Roussev

Secret services still hold control in Bulgaria – German journalist
The German investigating journalist Juergen Roth has issued a revised version of his latest book, which
includes Bulgaria's controversial businessman Vassil Bozhkov, the strong arm groupings and a Varna crime
circle, Deutsche Welle reported. German radio yesterday aired an interview with Roth, who is mainly occupied
with investigations linked directly to organized crime and the secret services in the countries from the former
Soviet Block.
More ....

4-15-09
See also: Who do these treasures belong?
http://www.iianthropology.org/archwhomdothesetreasuresbelong
4-14-09
Link to the exhibit in Moscow
http://www.orientmuseum.ru/news/?item=45


12-19-08
Специално за
journey.bg
Link to this article published by journey.bg
http://journey.bg/news/?ntype=1&news=33252
Link to the report of Dr Nikolaj Andreevich Makarov, the Director of the Institute of Archaeology of the
Russian Academy of Sciences, about the plunder excavations as a factor of abolishing of the archaeological
heritage of Russia
http://www.archaeolog.ru/index.php?id=129
Link to the article by Academic Peter Tolochko, the Director of the Institute of Archaeology in Ukraine about
the black-and-white archaeology:
http://www.zn.kiev.ua/3000/3680/38504/

Есето е резултат от продължаващата тревожна кореспонденция между археолози по света за организиране
на изложба с антики на Васил Божков в Москва. Основното опасение на руските колеги е, че в Русия имат
огромни проблеми с “черната археология” и подобна изложба само ще стимулира иманярството и черната
търговия на антики. Освен това в Русия знаят, че в нашите музеи има чудесни експонати, които биха не
само привлякли вниманието на руските любители на старини, но и биха дали възможност на ученици от
различни възрасти да научат за първи път за българските старини от музейни експонати, а не от антики,
някои от които могат дори да са фалшификати. Намесването и на бивш министър на културата в
организирането на изложба с название “Спасените съкровища” ще увеличи скандалния характер на
проявата, тъй като основателно ще се задава въпроса “А какво е ролята на музеите, подчинени директно
на Министерството на културата – те не спасяват ли съкровищата?”

 Есето е и промоцио на новата официална страница на Международния институт по антропология
http:
//www.iianthropology.org/home

Александър Велики се насочи към Индия. Наполеон избра Русия. Неговият неуспех не бе урок
за следвашите поколения и Хитлер също си опита късмета. Днес, както в миналото, славата не
може да е истинска слава, ако няма короната на Москва.
 Злощастната изложба на Васил Божков в Брюксел в началото на 2007 получи негативната
реакция на прогресивните българи, включително петиция и оправданието на Стефан
Данаилов, че щял да бъде глобен, ако не я разреши. По-късно Министерството трябваше да
обяснява на Парламентарната комисия за корупция как така от България излизат малко
повече от 300 представителни находки, а в Швейцария те са вече над 600. Научихме само, че
Стефан Данаилов щял да се подписва за всяка находка, която излиза от страната. Не се знае
само кой одобрява заглавието, тъй като последните новини са, че антиките на Васил Божков
се гласят да се излагат в Москва под гръмкото заглавие “Спасените съкровища”.
Интересно какво нашият министър ще обясни на децата, на които понякога дори купува
картините, ако го попитат “Кой, г-н Министър, спасява нашите съкровища? В училище ни
учат, че тракийските съкровища са държавна собственост и че тяхното място е в музеите. А
Вие защо разрешавате на частни колекции да представят България – как знаете произхода
на находките, как различавате иманярски находки, целенасочено събирани за частни
колекционери, от случайни находки? А ако някои са дори фалшификати? Дочухме също, че в
Москва и по света слухът се разпространява бързо и много археолози и културни лидери
негодуват, но се чувстват безсилни и се питат какво стана с Маразов. Свършиха ли се
представителните находки от нашите музеи, че достигнахме до колекцията на Васил Божков
да представят България? Не става ли цялата страна огледало на иманярщината и не
стимулира ли тази изложба не само иманярството, но и частното колекционерство на антики?
В Москва са уплашени, тъй като и те имат подобни проблеми, а ето че българският Министър
на културата не взема мерки.”
 Ако не беше прецедентът с Брюксел и други събития, може би вече протести биха
поздравили нашия министър. Но до неговото министерство много отдавна вече се пише с
подзаглавие “За архива и следващия министър”. Дано на него децата не задават подобни на
горните въпроси, археолозите да се радват на уважение, а частните колекционери да
разберат най-накрая, че има само един начин да се спасят нашите съкровиша – като всички
находки се носят в музеите и само музейни експонати представят България. Че както сме
тръгнали, скоро няма да има необходимост от никакви музеи.
 
Интернетна страница за изложбата на Васил Божков в Брюксел:
http://www.iianthropology.org/antigrandeurofbulgaria.html

Промоцио на новата интернетна страница на Международния институт по антропология (с
линкове):
http://www.iianthropology.org/home
 

От Солт Лейк Сити

Лолита Николова
18-12-08

Lolita Nikolova, PhD
International Institute of Anthropology
29 S State Street #206
Salt Lake City, Utah 84111
e-mail: lnikolova@iianthropology.org
http://www.iianthropology.org
About the exhibit in Brussels
Home
© 2008-2009 International Institute of Anthropology
© 2008-2009 Lolita Nikolova, PhD
Created: 12-18-08
Updated: 4-25-09