Cyrillic
А-B-V-G        D-E-Zh-Z        I-J-K-L        M-N-O-P        R-S-T-U        F-H-Ts-Ch        Sh-Sht-Yu-Ya
Latin
A-B-C        D-E-F        G-H-I        J-K-L      M-N-O        P-Q-R       S-T-U        V-W-X        Y-Z         
Фехт, Ф. (2004) Жилища от периода Караново V от Драма-Мерджумекя. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 278-282, 289-291.
Фол, А. (2002) Тракийският Дионис. 3. Назоваване на вяра. Нов Български университет. София.
Фол, А., Гетов, Л., Лихардус, Я., Ехт, Р., Илиев, И. 2003 Драма 2002 – Обобщение на най-важните резултати. В: Торбатов С. (ред.), Археологически открития и разкопки
през 2002 г., 29-30.
Фол, В., Нейкова, Р. (2000) Огън и музика. Академично издателство "Проф.Марин Дринов". София.
Фолман, Д. (2004) Неолитните жилища от Драма-Герена. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 264-268, 275-277.
Хилер, Щ. (2004) Развитие на селищната структура в тел Караново. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 292-297, 306-310.
Хозър, А. (2004) Находища на обсидиан в Югоизточна България. В: Николов и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 477-478, 480-482.
Христов, М. (2004) Праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при Лепица, Плевенско. Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и
разкопки през 2003 г., 38-39.
Христова, В. (2005а) 14500 древни злата край Карлово. В. “Дума”, бр. 120, с.1.
Христова, В. (2005б) Откриха скално светилище на 6600 г. В. “Дума” бр. 167 URL: http://www.duma.bg/2005/0705/230705/index.html).
Христова, В. (2005в) Пътуване 6600 години назад. Скалните светилища над р. Русенски Лом пазят следи от праисторията, от римските легиони, от епохата на
Асеневци и от турско време. В. “Дума” бр. 170, 26.07.2005.
URL: http://www.duma.bg/2005/0705/260705/index.html
Христова, С. (2005) Културните права - между законите и практиките. Международната научна конференция "Културните права в европейска перспектива".
Благоевград, 9-10 май 2005 г. “Култура” бр. 28, 22 юли 2005. URL: http://www.online.bg/kultura/index.html
Хюруилмаз, Х. (2004) Културните отношения на селището Енибадемли през III хил.пр.н.е. В: Джамбов, И. (науч. ред.), Юбилейна конференция, 34-35.
Цонев, Ц. (2004) Дългите пластини в контекста на източнобалканските и анатолийските ранни комплексни уседнали общества. В: Николов В. и др. (ред.),
Праисторическа Тракия, 254-258.
Црнобрња, А.Н. (2009). Неолитско насеље на Црквинама у Стублинама. Истраживања 2008 године. Обреновац: Музеј града Београда. Reviewed by Nenad Tasić. ISBN
978-86-80619-53-8 (
internal link to website of Crkvine). (.pdf file of the book)
Чичагова, О.А., Александровский, А.Л., Балабина, В.И., Мишина, Т.Н., Зазовская, Э.П. (2007). Новая серия 14С дат для телля Юнаците. В: Деопик, О.Д. (ред.), Телль
Юнаците. Эпохы бронзы. Том 2, часть 1, с. 232-238. Москва: Восточная литература.
Чолаков, С. (1991) Антропологично проучване на костни останки от раннонеолитното селище при село Ваксево, Кюстендилско. ИИМК 3, 231-244.
Чохаджиев, А. (2004) Макари и/или тежести: разпространение и интерпретация на неолитните “пашкуловидни тежести за стан”. В: Николов В. и др. (ред.),
Праисторическа Тракия, 227-230, 236-238.
Чохаджиев, С. (1997) Слатино – праисторически селища. Витал. Велико Търново.
Чохаджиев, С. (2001) Ваксево. Праисторически селища. Фабер. Велико Търново.
Чохаджиев, С. (2002) Бележки върху неолитизацията на българските земи.  Годишник на Археологически музей Пловдив, 9, 1, 15-21.
Чохаджиев, С., Еленски Н., Чохаджиев А. (2003) Археологически проучвания в селищната могила край с. Хотница, Великотърновско, през 2002 г. Торбатов С. (ред.),
Археологически открития и разкопки през 2002 г., 16-17.
Чохаджиев, С. (2004а) Трипръстни антропоморфни изображения: поява и разпространение. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 408-411, 418-420.
Чохаджиев, С., Еленски, Н., Чохаджиев, А. (2004б) Археологически проучвания на селищната могила край с. Хотница. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически
открития и разкопки през 2003 г., 30-33.
Чохаджиев, С., Лещаков, П., Чохаджиев, А. (2004в) Археологически проучавния край село Орловец, м. Еренджика, Великотърновска област. В: Торбатов С. и др. (ред.),
Археологически открития и разкопки през 2003 г., 28-30.
Чохаджиев, С., Чохаджиев, А., Лещаков, П. (2004г) Спасителни археологически  проучвания на селищната могила в м. Средник край с. Петко Каравелово,
Великотърносвка област. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., 33-35.

Чохаджиев, С. (2007).  Неолитните и халколитни култури в басейна на р. Струма. Велико Търново: Фабер.Archaeology, Anthropology and Sociology of Enculturation and Health
Eurasian prehistory
Bibliography by Lolita Nikolova
© 2007-2012 Lolita Nikolova, PhD
Last updated: 6-20-12.
You can submit titles at lnikol@iianthropology.org (Subject: Eurasian bibliography)