Categories and winners
Nominations promoted by the International Institute of
Anthropology, Salt Lake City, Utah, USA


Professor Boyan Dimitrov
BULGARIANS OF 2006 IN THE USA
Category: Science
Nominated by family members, friends and students worldwide.

Professor of Probability and Statistics, one of the most preferred by the students at the Kettering University. He won in
2006 for the second time the Kettering University award for best scientific contributions.  

Contact information:

Addresses: Office:                                 Home:
Dept. of Sci. & Math.                        6366 Rustic Ridge
Kettering University                         Grand Blanc, MICHIGAN 48439
1700 West Third Ave. U.S.A.
Flint, MI 48504-4898,
Telephone (810) 762-7910            (810) 695-9108 (home)
E-mail: bdimitro@kettering.edu

Citizenship: Bulgarian, US
Family Status: Married, with 5 children
Residency Status in the USA: Green Card 1995-2001, US Citizen, Feb. 05, 2001.
Languages: English, Russian, German, Bulgarian.

More about him at
http://www.kettering.edu/~bdimitro/cvbo.html

Opinions of Bulgarians who know him:
e-mail: 1-30-06, 22:43:34 East
Професор Димитров работи от дълги години в областа на Теория на Вероятностите и Математическа статистика,
бил е декан на Математическия Факултет на Софийския университет преди да дойде в Америка. Един от нас
(Филип) е  от неговите първи студенти (в България) и вярва, че приносите на Бояан са не само в научите му
изледвания, но и в неговата дългогодишна преподавателска работа на два континента. Сега студентите на Боян
са по цял свят, и много често, когато двама българи физици или математици се срещнат някъде по света и
заговарят за техни общи преподаватели,  се окава, че Боян е преподавал на двамата и те има за кого да говорят с
най-добри чувства.    
С най-добри пожелания:                               
Филип Бабалиевски, Ph.D.                            
Таня Роглева - Бабалиевски, Ph.D.

The wife of Professor Boyan Dimitrov, Diana Cholakova, was nominated for her art performance.