Vassil Levski
18 July 2007

170 YEAR BIRTH
ANNIVERSARY
Vassil Levski is a candidate
for the most genius  and
chaste hero in the world
history
Motto: For Chaste and Virtues
Republic
Most popular motivation
thought: We are in our time
and the time is in us.
The renovated house of Vassil Levski in Karlovo,
Bulgaria. Today it is a
National museum-house.
170 year anniversary of the birth
of Vassil Levski

Pre-events:
6 Nov 2006. An evening with the
descendants of  Vassil Levski
and Karlovo community  and in
the Cultural Club in Karlovo,
Bulgaria. Special guest - the
mayor of Karlovo Municipality -
Dr Emil Kabaivanov. It included:
- Poems and essays for Vassil
Levski
- Stories about extraordinary
Bulgarians from Karlovo
- Discussion about the present
and future of Karlovo.
- Celebrating 100 year Citizen
club Karlovo.

At the event Dr Emil Kabaivanov
was honored with a certificates of
excellence for his social activity to
preserve the archaeological
heritage of Karlovo Municipality.
Dr. Lolita Nikolova received a
Grateful list from the Karlovo
Municipality for extraordinary
contributions for the cultural
development of  Karlovo Valley.

The event was sponsored by the
International Institute of
Anthropology, Salt Lake City,
Utah.  

2006-2007 International contest
essay "We need to be in our
epoch if we want to feel it in our
everydayness"
Колко малко е необходимо

(по повод 134 години от обесването на Васил Левски,
19.02.2007)

Колко малко е необходимо, за да живеем в респектиращ и
радващ ни свят – чeстност, професионализъм, доверие и
взаимно уважение. Днес не искам са си задавам въпрос
какво си е мислил Левски преди да му сложат бесилото. A
въобще какво си мисли Човек преди да умре,  когато загуби
вяра в държавата или когато иска да бъде с усмивка на
лицето.
Религиозно вярващите вероятно мислят за своето
безсмъртие или поне за безсмъртието на своята душа.
Понякога държавата увеличава религиозността на
населението поради загубеното доверие. Сигурно така е и
в България. Необходима е вяра. Вяра, която да ражда
ежедневно усмивка на лицето ни. И когато не може да
вярваш в държавността, обръщаш се към религията.
Защото държавата и религията са два различни типа
общественост. Държавата има властта, докато
единственото оръжие на религията е убеждението. И ето
че Левски бе този, който успя да използва oсъзнатата сила
на вярата в идеята си за държавна демокрация. От Дякон
той стана Апостол на вярата в свободата и в чиста и свята
република.
Без чиста и свята република oковите на независимата
държава могат да бъдат по-силни дори и от робство. И тази
концепция прави геният на Апостола днес глобален. Тъй
като и до днес човечеството не е достигнало до онази
форма на демокрацията, която поне да е близко до чиста и
свята република. Такава република никога няма да има,
тъй като държавата означава власт, а там където има
власт и пари, има корупция и често престъпления. Човекът
не само, че не е съвършен, но човешкото общество дори
може да деградира. И тук е ролята на идеалите. И на
хората от нашето ежедневие. И на човекът с главно Ч. Tук е
ролята и на спомените от нашето дърво на живота…
Aко аз искам да имам усмивка на моето лице, спомням си
за карловци – например за срещата ми с членовете на
Гражданския клуб на 6.11.2006…Сега ми изглежда, че
вероятно пред бесилото Левски си e мислил за неговия
роден дом, неговата майка и неговите роднини. Защото той
е искал да умре с усмивка на лице. А аз си мисля за
неговите днешни роднини – например, за майката на
Виолета и за всички от Гражданския клуб, с които ще се
видим на 18 юли на срещата-коктейл по повод на славния
юбилей, 170 години от рождението на Апостола, и които
вдъхват вяра с човека и човешката чистота с главно  Ч.  Ако
Левски би могъл поне за миг за оживее на 18 юли, и той ще
мисли за нас и ще гледа към нас, а нe към онези, които ще
използват името му, за да продължават странни социални
практики. Как искам някой да изкрещи в този момент –
“Такива хора няма да има в Карлово на 18 юли! Всички
знаем, че много малко е необходимо, за да живеем в
респектиращ и радващ ни всички свят – чeстност,
професионализъм, доверие и взаимно уважение.” И
разбира се, горещо родолюбиво сърце.
До скоро в Карлово – 18 юли, където очакваме българите
от целия свят на нашата среща-коктейл с родствениците на
Васил Левски и всички родолюбиви карловци. За
записване: lnikolova@iainthropology.org

12.02.2007
Lolita Nikolova
Лолита Николова
Salt Lake City, Utah
lnikolova@iianthropology.org
International Essay-Contest
International art-work presentations
19 February 2007. 134 year of the Hanging of Vassil Levski.
Photos from Bulgaria
Karlovo is waiting for the Bulgarians and their friends from all over the word to
celebrate 170 year birth anniversary of Vassil Levski (18 July 2007). More about
Karlovo at
www.karlovobg.eu
1837
1873
Home
© 2007-2009 International Institute of Anthropology
© 2007-2009 Lolita Nikolova, PhD