170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово,
България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We have to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
      Звезда

Една съдба. Една цел. Една родина. И една личност се ражда... в поробена
страна, за да я последват и идните поколения – смело, дръзко и непоколебимо.
Трудно, но величествено изгрява една звезда, за да промени съдбите на милиони
българи.

И този български юнак ще изрече думите:”Времето е в нас, и ние сме във
времето.” Тяхното настояще – на милионите изстрадали българи – стана наша
славна история и ни научи, че времето е без край. Колетото се завърта и ни носи
през перипетиите на епохите си.

И в тази отминала епоха на робство, тирания и мъчения ни посреща смелата и
красива усмивка на безстрашния български лъв. Той ни гледа с живите си очи и в
тях още гори неугасващият пламък на българщината. Недостижим и неповторим –
пред нас стои образът на Левски. Завръщайки се в настоящето, ние българите,
никога не забравяме жаркия поглед на Дякона. Веднъж докоснал се до кладенчето
на неизчерпаемата му сила, винаги ще търсиш изворът на смелост и воля в себе
си, за да останеш във времето. Да останеш като ярък пример за патриотизъм и
безстрашие.

Една звезда. Една съдба. Една мисия – СВОБОДА!
Elena Йoрданова Стоянова, Попово
Elena Yordanova Stoyanova, Popovo, Bulgaria