170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово,
България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We have to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
Ние сме във времето и времето е в нас

Странен израз, философски, трудно разбираем за мнозина от сегашните следовници  на Дякона
Левски. А той го е разбирал, за да го изрече. И със живота си е доказал истиността на
съдържанието му.

Като простосмъртни ние, сегашните българи, сме подвластни на времето. Живеем, растем и
умираме без да оставим следа в него. Защото не сме разбирали пророчеството на Левски за
времето. В което се крие вечността!

Някога преди много години мъдрецът справедливо е определил, че напразно е живял този,
който никога в живота си не е посадил поне едно дърво. Ще допълня – не е построил един дом,
не е родил едно дете или не е написал книга, не е нарисувал картина, не е съчинил песен или не
е изваял скулптура с ръцете си. Защото в това се състои вразката на човека с времето – да го
приема изцяло със сетивата си и да остави в него нещо от себе си – за другите!

В тежките за отечеството ни робски години Левски е поел със всички фибри на живота си
времето на своя народ, пропито с физически болки, душевни страдания и социални неправди.
Балял е с неговите болки и е ратувал за неговото свободно бъдеще. Прозрял е нуждата от
събуждане, от организирана борба за освобождаване на отечеството от тиранията на
поробителите. С изграждането на мрежа от революционни комитети на много места из страната,
Левски създал нужните условия за всеобщо въстание за национално освобождение. Тъй делото
му добило реални измерения и останало трайно вградено във времето на България. Во веки
веков!

Така трябва да бъде и с нас сега, когато в страната ни се раждат промените. С безучастно
поведение към обществото не бихме могли да се надяваме да надживеем времето и да останем
в него в бъдното. Нужен ни е бунт – душевен, творчески, интелектуален. Трябва непримиримо да
се трудим за постигане на повече блага за българите и за цялото човечество в областта на
науката и познанието, на литературата и изкуството. А защо не и в областта на материалното
благосъстояние чрез изграждането на домове, обличане, обуване и изхранване на хората. А
може би най-вече за отглеждане на деца, които ще осигурят бъдещето на човечеството. Само с
такъв живот времето ще остане в нас и ние също ще останем в него незаличими за винаги!

Христо Мандев – Хижар
Габрово 5306, бул. Могильов 2, вход Б, ап. 19
тел. 066 87-36-47.
Христо Мандев, Габрово / Hristo Mandev, Gabrovo, Bulgaria