170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово,
България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We have to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
Ние трябва да сме във времето, ако искаме и времето да бъде в нас!

Времето е абстрактна категория, която не е подвластна на никой и нищо. За да останем във
времето ние трябва да оставим някаква следа, нещо, което, да напомня за нас. В българската
история има много бележити личности, които са оставили такава следа. Една от тези личности е
Васил Иванов Кунчев - Левски.

Още приживе с единство на думите и делата си той печели признание, а след смъртта си става
символ на всичко чисто, свято и демократично в историческото ни развитие. Левски се бори за
свобода - както лична, така и национална и общочовешка. Той се стреми към равноправие
между народите и се бори за политически и граждански права на малцинствата, а също така и за
демократично устройство на обществото - не само българското, но и балканското и
общочовешкото. С тази своя борба Левски заслужено печели названието Апостол на свободата.
"Ако спечеля - печели цял народ, ако загубя - губя само мене си." Едва ли има българин, който да
не знае на кой принадлежат тези думи. Изречени от самия него те са останали в съзнанието на
българите и се предават от поколение на поколение. Дори днес - почти два века след Левски
няма човек в България който не знае кой е изрекъл тези думи.

Написани или подписани от Васил Левски са останали някои документи. Те завинаги
увековечават неговите мисли, идеи, прозрения и неуспорими доказателства за многобройните
му дела. Това документално наследство е било далеч по - многобройно, но за съжаление по -
голямата част от него е загубена безвъзвратно. Днес то наброява едва около 200 единици, от
периода 1856г. - 1873г.

"Ако ме обесят поне ще ми остане гроба в България и всякой ще го знай." По този въпрос има
една публикация - разказ на баба Мария поп Павлова пред вестник "Мир" от 06.03.1937г. Ето
какво разказва тя:

"Тялото на Апостола е било погребано от поп Тодор много близо до бесилката. През нощта
гробът е бил откопан от тогавашня клисар при днешната църква "Света Парашкева" ("Света
Петка Самарджийска") на ул. Мария Луиза и погребано в олтара на същата църква. Този подвиг е
извършен от покойния Христо Хамбаров - Гъската, който е бил във връзка с членовете на
софийския революционен комитет."

Подобни разкази разказват и други възрастни софиянци от онова време, но за съжаление и до
днес няма официално становище по този, така важен за нас въпрос.

Левски е бил дякон, подвизавал се с името Игнатий. Той захвърля расото, за да отдаде живота си
на борбата за свобода. От този момент нататък той живее и мисли само за страната и народа си.
Дяконът става символ на политическия и нравствен идеал на българина. И днес трябва да има
хора като Левски - готови да дадат всичко, дори живота си, за един по - добър и справедлив свят.
Всеки се ражда свободен, но дали ще остане такъв?! Всеки от нас трябва да вярва, да се бори,
да се стреми да запази свободата си, да се стреми към по - добър живот. И днес думите на
Левски "Днешният век е век на свободата" звучат реално. Той ни учи да бъдем сплотени, по -
добри един към друг и така ще живеем един по -добър, по -справедлив и по - щастлив живот.
Левски казва:

"Ако е за българско, то времето е във нас, и ние сме във времето, то нас обръща и ние него
обръщаме." Времето поставя задачи пред обществото и по онова време главната задача е била
извоюване на "чиста и свята република". За постигането на тази цел е било необходимо
подготвяне, организиране и осъществяване на революция, за да може всички българи да живеят
в една свободна държава.

Това са само малка част от доказателствата за героичния подвиг на Левски. Неговите думи и
делата му не са забравени и до днес. Както времето променя нас, така и ние променяме
времето, но Апостола е една от великите български личности, чиито следи не са и никога няма
да бъдат заличени - нито от времето, нито от някакви други фактори. Той остава жив завинаги, в
сърцата на всички българи.


Калина Николова Гусева
с. Войнягово, ул. Крайречна №3
обл. Пловдив, общ. Карлово
                                                      
Калина Николова Гусева, Войнягово, Карлово
Kalina Nikolova Guseva, Vojnyagovo, Karlovo, Bulgaria