170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest
19 February 2007
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово,
България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We have to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
          
"  По делата им ще ги познаете "
В.Левски

   Да  вярваш, това е да бъдеш. И той е бил. От това, в какво вярваме, зависи какви
ще бъдем. Едни от нас вярват във приятелството, други в човешкото щастие,а
трети в бъдещето.
   Повечето хора не вярват в приятелството , защото истинските приятели
са рядкост. В днешния  свят всеки се интересува само от себе си  и се
стреми към лично щастие.Всеки желае спокойствие и да запази изграденото в
живота,но обзети от тази мисъл приятелите престават да бъдат такива.
   Към вярата във човешкото бъдеще трябва да се стремят  всички хора,защото
щастието дарява  човека с топлина,обич и вяра в живота.Една вяра поражда друга.
Вярата в доброто е най-хубавата вяра,защото приятелите забравят,че
щастието е само миг,а бъдещето става минало.
   Единствено добротата трябва да съпътства човека през целия му живот.
Нраствената добродетел и доброто сърце са най-хуманните
същностти, който винаги се пренебрегват и биват потъпквани от друга вяра
/вярата в силата на парите/.Хората забравят и най-малката човещина и
милосърдие,но аз врвам,че все пак ги има.Те живеят във всяко сърце ,но са
потъпкани и затиснати навътре.Така,че идеалите не се зачитат.
Доброто лека, по-лека изчезва от сърцата.
   Левски е имал чисто сърце и силна вяра.Вярвал е в "Чистата и  Свята
Република". Бил е идеалист.Негови са и думите : " По делата им ще ги познаете" .
Ние трябва  да оценяваме неговата саможертва и да живеем така ,че
ние и децата ни утре да не се срамуват от нашите днешни утрешни постъпки.
Всеки  един от нас не бива да забравя ,че всеки ден ние пишем част от историята.
Всеки ден ние трябва да се  радваме на свободата си ида не забравяме завета на
хан Кубрат-"Съединенито прави силата".Защото  именно неспазването на този
мъдър завет е довело до падането на България за петстотин години под турско
робство иза двеста години под гръцко владичество.

Людмила Красимирова Димитрова, Варна
Tехнолог на облеклото


                 
Людмила Красимирова Димитрова, Варна
Lyudmila Krasimirova Dimitrova, Varna, Bulgaria