170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово,
България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We have to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
Поклон пред тебе, Апостоле

    Поклон пред тебе, Апостоле!
    Сега стоя пред неизписания лист, но всъщност съзерцавам образа ти. Пред очите ми минават
твои портрети, рисунки и восъчната ти фигура от музея. Ясно виждам чертите, отпечатани
дълбоко в съзнанието ми. Русите ти коси и пронизващите сини очи, никога не трепнали, въпреки
хилядите срещи с опасностите и смъртта. Имам чувството, че те познавам от години. Откакто
почнах да разбирам света около себе си, слушам за теб, за твоите подвизи и за острия ти ум.
Възхищавам се на начина, по който си се измъквал от трудните ситуации, на многото образи и
самоличности, които си приемал, за да защитиш каузата си. Ти си един многолик образ,
запомнен като една светла личност. Разсъждавайки върху това, Апостоле, в мен изникна
въпросът, какъв човек трябва да си бил, за да оставиш такава дълбока следа в българската
история и такъв обичен спомен за себе си. Отговорът се появи веднага след запитването:
изключителен, хуманен, родолюбец. Чрез своята саможертва в името на нацията и народа
български, ти си останал във времето, затова сега то е в теб. Твоята личност и образ са вечни.
Целите, които си проповядвал тогава са реални и важат дори и днес. Всяка нова идея се ражда
при разглеждането на миналото и натрупването на опит, възоснова на него. Чрез изучаване на
допуснатите грешки и опити да избегнем повтарянето им, ти си създал нещо велико – идеята за
“свобода и чиста република”. И никога не си искал нищо в замяна.

    Но какво? Нима казваш, че това, което си сторил не е важно?! Грешиш. Без твоята помощ и
идеи сега в България нямаше да има свобода и равноправие за всички народи? Нима не са твои
пророческите думи: “В Българско не ще има цар, а народно управление!”?

    Усмихваш се Апостоле, знаеш, че съм права. Вдъхновен от желанието да видиш България
свободна, ти си работил с ненадмината прозорливост, с непостижимо себеотрицание и
неизчерпаема воля за победа и подвиг. Ти се превърна в легенда, заради своята чистота, голямо
търпение, великодушие и безстрашие, и ловкостта, с която излизаше невредим от опасностите.
Велик пример за българския народ са делото, легендарния ти живот и най – вече идеите. Те са
модерни, надминали епохата и времето си. Идеи за човека, за неговите насъщни права и
свободи. За “знаме, нашето знаме, на което ще бъдат написани само три думи: Свобода и
всекиму своето!” Благодарение на твоята идея за демократична държава без цар сега България
е една силна страна, готова да устои на всякакви бури.
    Велик си ти, Апостоле! Велик и неостаряващ. Ти живееш във времето, а то живее в теб. Един
неумиращ спомен.
                                                                                         Поклон!  Мариана Миленова Димиева IX а клас
Национална Априловска гимназия
ул. "Априловска" № 15
гр. Габрово 5300
тел. 066 807011
дом. тел. 066 877878
                                                                                   
Mариана Димиева, Габрово
Mariana Dimieva, Gabrovo, Bulgaria