170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest
19 February 2007
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово,
България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We have to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
Ние трябва да сме във времето, ако искаме и времето да бъде в нас!
                                                           

„... всички хора са създадени и  надарени от своя Създател с определени и неотменни права,
сред които са правото на Живот, Свобода и стремеж към щастие.”
                   Декларация за независимостта

   Трудно се пише за Тебе, Апостоле, ужасно трудно! Не знам причината, не я и търся, но едно е
ясно – трудно допускаш до себе си недостойни. Уж си бил „свенлив като мома”, а пък то - цяло
„страшилище”. Уж всичко знаем за тебе, но все си оставаш загадка. Нещо отнесе в гроба си, но
какво – НЕ ЗНАМ. Поне гроб да имаше. Това ли ни е грехът към теб! Ти ли ни наказваш, дето сме
„заспали”, че бял ден не видя тая държава, откак се освободи. Много герои има МАЙКА
БЪЛГАРИЯ, но Ти си нейната икона. И това е загадка. Всички го знаят, никой не може да го
обясни.
   Мястото на Пастира е при стадото, и ти беше добър пастир. Защо „беше”, ти пак си! И от гроба,
дето го нямаш, ни казваш, че сме „заспали”, но никой не чува. Ти си извън времето, но си и в него,
и то е в теб! Словата и делата ти няма да бъдат забравени, защото са истински – с душа,
НАДВРЕМЕВИ. На разтегливо понятие като времето ти си господар, защото си го заслужил да ти
служи. Избрал си по-трудния път, за да остане нещо след тебе, и не нещо – всичко. Като те обеси
Али Саиб паша, душата народна обеси. Проклет да е! Народ без душа сме, Апостоле! Не знам да
си се родил в ясла, не знам звезда да е изгряла и мъдреци да са ти се кланяли, но чудеса
вършиш, Апостоле. Ти самият си Чудо Българско, дето май не заслужаваме . . .  И Голгота си
имаш, в Къкрина! И Юда си имаш, истински! И Възкресение имаш! . . .  Но светец не си и няма да
бъдеш. Не ти и трябва! Свободата не ще молитва, а иска сабя . . .  и Караджата. Ти сам го разбра
при хаджи Василий. Твоят Бог не беше в метоха „Света Богородица” и като му пееш херувикото,
не му служиш. Твоят Бог беше България! Твоят кръст – делото народно!
   Толкова пътища изброди, Апостоле, толкова студ събра, да стигнеш до. . .  Бесилото! Може ли то
да е цел, да осмисля живот. Зависи за какво умираш, ще ми кажеш, и ще си прав. Онзи, другият
„луд”, Ботев, от Калофер, го е казал:
                           Тоз, който падне в бой за свобода . . .
   Да, не умира! А колко живи има, дето никога не са се Раждали! Личности, Апостоле, личности
иска България, но все мекерета я управляват и Ти, май, зян си отиде. Защо ти трябваше?! Защо
не си стоя Дякон, или поне Даскал! Хляб щеше да имаш, жена, деца . . .  Сигурно ще ми кажеш
като поета, че БЯЛ ХЛЯБ не стига . . .  И пак ще си прав,Апосотоле!. . . Още нещо ли има . . .  НЕ
ЧУВАМ . . . Говори високо!
Всички да чуят! ! ! . . .
   ВРЕМЕТО ли? Какво за ВРЕМЕТО? Разбрал Си ВРЕМЕТО! Пак си прав, Апостоле. А ние кога ще
го разберем? . . . И каква полза, като го разбра? Увисна на въжето – замеряха те с камъни
циганите и те плюха и клеха. И гроб нямаш! Беше достатъчно „глупав”, за да бъдеш смел! Прости
ми, Апостоле! Не си вярвам, но питам, защото ми тежи, като гледам как сега разбират времето.
То едно и също ли е Това Време? Моето и Твоето! Твоето крещеше: „Сего е моментът за
Свободата!”. Моето вика с пълно гърло:”Граби, колкото можеш, сега е моментът!”.
Пак не си вярвам, Апостоле! Знам какво казва Времето. Същото като на Тебе. Тя, Свободата,
винаги трябва, но ме е страх, Апостоле, че не е същото! Сего турци няма, от кого да се
освобождаваме. Голяма мъка, Апостоле! По-страшно от свободен роб няма. Не знаем какво да я
правим Тая свобода! Много ни тежи! Друг да е виновен – срещу него да се обединим, а то – сами
си го правим. Като хиени се държим и хиени възпитаваме...”псета и вълци вият в полята. . . ” И
двамата оглушаваме от грозния вой: Ти – в надвремието, аз – в моето време. Ние  като сме
виновни и като няма кой да ни отвори очите, сами ще се затрием. То поне роби да бяхме . . .  Не
си вярвам. Хора без време останахме. И поетите ни мълчат.
   Говори Ти, Апостоле! Викай силно, така, както крещя от килията, че сме „застпали”. Докога?
Дано те чуе някой! Събуди ни, накажи ни, научи ни, ПРОГЛЕДНИ НИ . . . ! За Свободата трябва да
се будува! Ти очи не затвори и я опази! Питам се, трябва ли ни на нас?! Не ни ли пари пръстите?
Някой много ни обърка, Апостоле! Помогни отново, води стадото, дръгливо и наплашено, нищо,
че то гроб не ти даде. Прости му, Апостоле! Дано това си шептял на поп Тодор край Бесилото.
ПРОКЛЕТО ДА Е !!! Дано си дал прошка на България, НИЩО, ЧЕ ТИ БЕШЕ МАЩЕХА!
                   ОБИЧАМЕ ТЕ, АПОСТОЛЕ, И ПРОСТИ1

Вече знам как се пише за теб – с чисти ръце, с много любов и . . . НА ЗАЗОРЯВАНЕ, КОГАТО СЕ
РАЖДА ВРЕМЕТО!

.docНадежда Александрова Иванова, Х „Б”клас,
Национална Априловска гимназия, гр. Габрово
Габрово, ул. „Найден Геров”№ 42, ап.11
066 856812
Надежда Александрова Иванова, Габрово
Nadezhda Aleksandrova Ivanov, Garbovo, Bulgaria