170 години от рождението на Васил Левски
Vassil Levski's  170th Birth Anniversary
International Essay-Contest (Contents) (under construction)
18 July 2007
Karlovo, Bulgaria
18 юли 2007
Кaрлово, България
In Bulgarian
Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас
We need to be in our epoch if we want to feel it in our everydayness
More than 160 essays were received for the International Essay Contest by the end of March 2007.
We will gradually update the website with the essays which will be published in a special volume.
Please if you  visit our website and like some of the essays, e-mail us to
admin@iianthropology.org
since will would like to honor the most popular essays.

Honorary essay:
Professor Evgenij Teodorov
Идеята за нацията, както и националното чувство more ...

Participants in the Contest who submitted their essay via e-mails:

Лиляна Елмирова Асенова, Ямбол / Lilyana Elmireva Asenova, Yambol, Bulgaria
Времето е сега, било е вчера more.... (.doc)
Милеслава Георгиева Богданова, Гоце Делчев / Mileslava Georgieva Bogdanova, Gotse Delchev,
Bulgaria
Представи си, че животът моre ... (.doc)
Петър Стойчев Василев, студент в ПУ ”Паисий Хилендарски”
Времето  е миг от Космоса  more ... (.doc)
Стела Минкова Гатова, Габрово / Stela Minkova Gatova, Garbovo, Bulgaria
Беше късен следобед.
More ...
Надя Геловска, Своге / Nadya Gelovska, Svoge, Bulgaria.     
В забързаното си ежедневие почти не забелязваме света около нас.
More...
Вяра Георгиева, Сливен / Vyara Georgieva, Sliven, Bulgaria
Аз дишам, живея, копнея more ....
Ангел Грънчаров, Пловдив / Angel Gruncharov, Plovdiv, Bulgaria
Наш скъпи апостоле, прости ни! More ...
Калина Николова Гусева, Войнягово, Karlovo / Kalina Nikolova Guseva, Vojnyagovo, Karlovo,
Bulgaria
Времето е абстрактна категория more ...
Силвия Недялкова Делева, Велики Преслав / Silvia Nedyalkova Deleva, Veliki Preslav, Bulgaria
Къде си днес, Апостоле? More ...
Mариана Димиева, Габрово / Mariana Dimieva, Gabrovo, Bulgaria
Поклон пред тебе, Апостоле! More ...
Кристина Панайотова Диманова
Казват, че отечеството е създадено от праха на мъртвите му герои. More...
Златина Велинова Димитрова, Габрово / Zlatina Velinova Dimitrova, Gabrovo, Bulgaria
Времето е вечност more...
Людмила Красимирова Димитрова, Варна / Lyudmila Krasimirova Dimitrova, Varna, Bulgaria
Да  вярваш, това е да бъдеш. More ...
Юлия Димова / Yuliya Dimova  
Вечер, 18.00 часа. More ...
Петър Петров Елицин, Враца / Peter Petrov Elitsin, Vratsa, Bulgaria
Времето е като река more ... (.doc)
Снежина Миткова Живкова, Ямбол / Snezhana Mitkova Zhivkova, Yambol, Bulgaria
Ако искаме времето да бъде в нас, more ...
Вангелина Иванова / Vangelina Ivanova, Bulgaria
Часовниковите стрелки безпощадно се въртят, more ...
Надежда Александрова Иванова, Габрово / Nadezhda Aleksandrova Ivanov, Garbovo, Bulgaria
Трудно се пише за Тебе, Апостоле more ...
Йордан Стоянов Йорданов,Кубрат, Разград / Yordan Stoyanov Yordanov,  Kubrat, Razgrad,
Bulgaria
На 18 февруари хиляди зрители more ... (.pdf)
Христо Мандев, Габрово / Hristo Mandev, Gabrovo, Bulgaria
Странен израз, философски more ....
Ива Едуард Николова, Лом / Iva Eduard Nikolova, Lom, Bulgaria
Времето и пространството, светът в истинската му същност More ....
Велина Здравкова Петкова,Габрово / Velina Zdravkova Petkova, Gabrovo, Bulgaria
Навремето си имахме герои. More ...
Мариела Димитрова Петкова, Казанлък / Mariela Dimitrova Petkova, Kazanluk, Bulgaria
Някак отдалече чувам тиктакането на часовника more ... (.doc)
Петър Иванов Саркизов, Добрич / Peter Ivanov Sarkizov, Dobrich, Bulgaria
Никой от нас не избира времето, more ....
Десислава Стоичкова, София / Desislava Stoichkova, Sofia, Bulgaria
Живеем във века на информацията more ...
Elena Йoрданова Стоянова, Popovo / Elena Yordanova Stoyanova, Popovo, Bulgaria
Една съдба. More ....
Калин Петров Темелков, Пловдив-Сливен / Kalin Petrov Temelkov, Plovdiv-Sliven, Bulgaria
Мекото острие more .... (.doc)
Светла Е. Теодорова, София / Svetla E. Teodorova, Sofia, Bulgaria
Затварям очи. More ....
Антон Тодоров, Кюстендил / Anton Todorov, Kyustendil, Bulgaria
Времето ражда своите герои. More ....
Илияна Цонева Хинова, Габрово / Iliyana Tsoneva Hinova, Gabrovo, Bulgaria
Време, време, време... More ....
Стефания Хицкова, Габрово / Stefaniya Hitskova, Gabrovo, Bulgaria
Времето…Мислено като безкрайност more...
Лора Шумкова / Lora Shumkova, Bulgaria
Любовта към отечеството more ... (.doc)
Мариана Петрова Янева, София / Mariana Petrova Yaneva, Sofia, Bulgaria    
С какво измерваме врeмето more ...