Тhe International Institute of Anthropology, Salt Lake City, Utah, USA &
Eurochicago.com
BULGARIANS OF 2007 IN THE USA

Българи на 2007 в САЩ
Подгласници на д-р Иван Илиев Гаджев като Българи на годината в различни
категории са:

Раздел: Цялостна дейност
Проф. Спас Райкин
По случай 75 годишния юбилей и за цялостното му творчество.
Предложен от Джема Костова и от Научния център в Чикаго.
Приноси в областта на история на българската имиграция по света за периода
1887-2008 година. Спас Райкин е пенсиониран професор по история, социология
и политология от университета в Страудсбург, Пенсилвания
Професор Райкин е наречен “Патриарх на българската имиграция в САЩ”.
e-mail:
rila@ptd.net
Интервю със Спас Райкин по повод номинацията му at
http://www.iianthropology.org/nominationsusa2007spasraikin


Раздел: България в световната история
Проф. Bогдан Атанасов и г-жа Христина Атанасова, Лос Анжелис, Калифорния
Предложени от д-р и. Лолита Николова за учредяване на специална
организация за популяризиране на спасяването на българските евреи през II СВ

Раздел: Спонсорство и oбщество

Петранка Стаматова
Номинирана от д-р и. Лолита Николова за спонсориране на български изяви в
САЩ.
Бизнес-интернетна страница на Петранка Стаматова:
http://www.mydreamhome.us/


Раздел: Най-позитивно мислене
Лилия Йорданова, Чикаго, Илиноис
Преложена от Рени Недялкова (e-mail)

Раздел: Фаворитно семейство три поколения
Семейството на Николай Иванов от Солт Лейк Сити, Юта, САЩ
Предложени от Българското общество в Юта
Webpage at
http://www.iianthropology.org/nominationsbgusa2007lelyaanka
Статия аt www.journey.bg: Нашата леля Анка от Солт Лейк Сити, Юта, САЩ.

Раздел: Гостоприемно семейство
Мария Радкова и Йордан Колев,Солт Лейк Сити, Юта, САЩ
Предложени от българското общество в Юта.

Раздел: Семейство с различни професии
Линда и Владимир Николови, Солт Лейк Сити, Юта, САЩ
Предложени от българското общество в Юта
Webpage>
http://www.iianthropology.org/lindanikolovasaltlakemarch26_2007.html

Раздел: Красота
Станислава Ватева, Солт Лейк Сити, Юта, САЩ
Предложени от българското общество в Юта.

Раздел: Най-чаровна усмивка
Ана Сергеева Тодорова, димпломантка, Оклахома сити.
Предложена от Мариана Тодорова.

Раздел: Антропология на ежедневието
Джема Костова
Предложена от д-р и. Лолита Николова

Раздел: Наука
проф. Боян Димитров
Номиниран от Международен институт по антропология.
Интернетна страница за проф. Боян Димитров:
http://www.iianthropology.org/nominationsbgusa2006BoyanDimitrov.html
Интервю с проф. Боян Димитров


проф. Иван Канев, Омаха, Небраска
Предложен от Научен център в Чикаго и Международен институт по
антропология, Солт Лейк Сити
Приноси в областта на молекулярна биология, цито генетика и паразитология.
Почетен член на няколко чужди страни научни институции, Русия. Награден с
“Учен в САЩ от чужбина с изключителни приноси в науката”. Professor of
Parasitology, Dr.Sc., DVM at the H. W. Manter Laboratory of Pаrasitology,
University of Lincoln, USA  (hwml.unl.edu); Licence specialist in clinical
Cytogenetics and Molecular biology (CLSp(CG), Ph.D., DVM at the University of
Nebraska Medical Center, Omaha, USA (
http://info. unmc.edu).  Courtesy Faculty of
School of Biological Science, University of Nebraska, USA (
bs-biosci.unl. edu/grad/
gregparasitology .asp). Fellows of the Society of Parasitologists of the Russian
Academy of Science  
www.zin.ru/societie s/parsoc/ eng/honmem. html Curriculum
vitae at:  
hwml.unl.edu/ staff.html
Телефон: (402) 502 6865
E-mail:
kanevsivan@yahoo.com

Мартин Минчев, Едмънтън, Алберта, Канада
Предложен от Научен център в Чикаго
Приноси в областта на биомедицина. Fellow of the American Institute of Medical
and Biological Engineering
Д-р Мартин Минчев е хабилитиран професор по електроинженерство и директор
на лаборатория по биомедицинска техника в Университета на Калгари, Канада.
Също така е хоноруван професор по експериментална хирургия в Университета
на Алберта, Едмънтън, Алберта, Канада.
E-mail:
mintchev@shaw.ca

Стефан Стефанов, Вашингтон, DS
Предложен от Научен център в Чикаго
Приноси в областта на молекулярната биология и биоинформатиката.
Доктор по биология. Работи във Вашингтон.
Тел. 240 422 3445, 301-631-5545
E-mail:
stefan.a.stefanov@gmail.com

Раздел: Технология и наука
Любомир Бурдев, Калифорния
Предложен от Научен център в Чикаго
Приноси в областта на софтуерните продукти. "Този е български гений, Работи
в Силиконовата долина в световно известната фирма ADOBE. Казват му
българският Бил" (проф. Никола Чаракчиев)
http://www.lubomir.org/academic/resume.html  http://www.lubomir.org/
E-mail: bourdev@yahoo.com   
Тел.: 408-629-5632

Раздел: Наука и образование
Dessi Pickett, Калифорния
Предложена от Научен център в Чикаго
Приноси в областта на методология на образованието
dessi.pickett@rgs.uci.edu
Калифорния, 949 824 4959

Раздел: Наука, култура и общество
д-р и. Лолита Николова, Карлово - Солт Лейк Сити, Юта
Предложена от жители на Карлово чрез радио Карлово (23.11.07, живо
включване). Предложението е подкрепено от Българското общество в Юта и от
Научния център в Чикаго (приноси към синтез (генериране, създаване),
популяризиране и съхранението на ценности).
c.v.:
http://www.iianthropology.org/lnikolova
автоесе: http://www.iianthropology.org/lolitanikolova
e-mail: lnikolova@iianthropology.org

Раздел: Kултура и общество
Български музей в Чикаго. Стоян Вълков (Stoyan Valkov), Елена Табаковa
(Elena Tabakova), Диляна Иванова (Dilyana Ivanova), Илина Сиракова (Ilina
Sirakova)
Приноси в областта на съхранение, анализ и популяризиране на българските
традиции и цeнности.
Предложени от семейство Гергана и Емил Димитрови (
е-мейл от 19.11.07) и от
Български научен център в Чикаго.


Раздел: Бизнес и спонсорство
Евгени Стоянов
Предложен от българското общество в Юта
Евгени винаги е пръв, когато е необходимо да се подпомогне Българското
общество в Юта и човек, на който може да се разчита.

Раздел: Право
Огнян Беремски (Oggie Beremski)
Приноси в областта на “Право на интелектуалната собственост”.
Господин Беремски е дипломиран инженер в България и е завършил няколко
висши юридически образования и специализации в САЩ. Работи в известната
адвокатска кантора  “McAndrews, Held & Malloy” www.mcandrews-ip.
com/profile/oberemski. Член е на Българо-Американска Асоциация от 2002
година.
Пожелаваме на г-н Беремски да създаде всред българските юристи свои
последователи, а така също и  да запознае българската общност с патентните
правила в САЩ през време на Фестивала “Български дни в Чикаго 2008”.
Предложен от Български научен център в Чикаго.

Раздел: Бизнес и общество
Дора Якова, Карлово - САЩ
Предложена от жители на Карлово чрез радио Карлово (23.11.07, живо
включване)

Раздел: Архитектура
Rada Architects Ltd. – Rada Doytcheva, Ph. D., ALA, LEED AP (Рада Дойчева)
Приноси в областта на архитектурата. Rada Architects Ltd. e автор на редица
битови и промишлени сгради в Чикаго. Rada Architects Ltd.  може да стане
инициатор за създаването на “Български дом в Чикаго”. Домът може да бъде
наречен на името на основателя на архитектурното бюро архитект Рада
Дойчева.
Пожелаваме на госпожа Рада Дойчева да запознае българските архитекти и
строители в Чикаго със своите приноси и разработки през време на следващите
пред фестивални “Български дни в Чикаго – пролет 2008”
Rada Architects Ltd., 233 N. Michigan Avenue, suite 2320, Chicago, IL 60601
Телефон 312-856-1970,
http://www.rada-arch.com , contact@rada-arch.com
Предложена от Български научен център в Чикаго.

Раздел: Журналистика
Симеон Гаспаров (Simeon Gasparov ), Чикаго
Приноси в областта на журналистиката.
Симеон Гаспаров, живеещ в Илиной, е дългогодишен задграничен журналист
към медиите в България. Неговите публикации са чест гост на популярните
български емигрантки сайтове.
e-mail:
slgasparov@comcast.net

Раздел: Телевизионна журналистика
Боряна Миланова
CNN World Report.
Предложена от Петър Стаматов.
Интервю аt
http://www.iianthropology.org/nominationsbgusa2007boryanamilanova

Раздел: Общество
Мариана Павлова
Предложени от българското общество в Юта и от Международен институт по
антропология.

Раздел: Поезия и детско образование
Райна Недялкова, Glenview, IL, USA
Стихосбирка “Ще разтопим леда” (март 2007), поезия за деца “Ежко за дърва” и
организиране на конкурса “Нарисувай моята приказка” (юни 2007). Райна
Недялкова имa огромен принос за популяризиране на детското творчество.
Предложена от Албена Попова (e-маil).

Раздел: Знание
Георги Христозов, Солт Лейк Сити, Юта, САЩ
Предложен от българското общество в Юта.
По време на месечното събиране през ноември 2007 г. на Георги му бяха
зададени различни въпроси от областта на историята, политиката и културата.
Той отговори на всички без затруднение.

Раздел: Млади талантливи специалисти
Ана Сергеева Тодорова - Оклахома Сити, Оклахома.
Предложена от Международен институт по антропология, Солт Лейк Сити

Раздел: Млади художници-дарители
Ванина Хъркова, Солт Лейк Сити, Юта
Ванина направи дарение от две свои творби на Градската библиотека в Карлово
по случай 170 г. от рождението на Васил Левски.
Предложена от Българското общество в Юта и Градската библиотека в Карлово

Раздел: Художници-дарители
Румен Иванов, Солт Лейк Сити, Юта
Румен Иванов дари своя творба на Градската библиотека в Карлово по случай
170 г. от рождението на Васил Левски.
Предложена от Българското общество в Юта и Градската библиотека в Карлово

Раздел: Млади художници
Деница Монева, Солт Лейк Сити, Юта
Предложена от Българското общество в Юта.

Раздел: Музика и музикално образование
Маринета Гаджева, Чикаго.
Приноси в областта на музикалната педагогика.
Маринета Гаджева е многогодишен български преподавател по музика,
оркестриране и цигулка в няколко държавни училища и частни музикални
школи в Чикаго.
brc_chicago@hotmail.com
Предложен от Български научен център в Чикаго

Раздел: Народна песен
Албена Христозова
Предложени от българското общество в Юта.
Албена е с висше образование от родината. Тук в Солт Лейк тя запява с лекота
всяка песен и беше водеща в представянето на българската култура на
Международния фестивал през май “Живи традиции”

Раздел: Фолклор
Salt Lake Bulgarian Folk с ръководител Веселина Запата
Предложени от българското общество в Юта.
Webpage>
http://www.iianthropology.org/slbgfolk2007.html

Раздел: Борец за български патриотизъм
Отец Христо Христов, Феникс, Аризона (90 г.)
Предложен от
д-р Иван Илиев Гаджев и подкрепен от Международен институт
по антропология.

Раздел: Народни лечителки
Димитрана Димитрова-Alexander /Дима/,  Уилкс Бар, Пенсилвания
Предложена от Джема Кочева.
Oчeрк от Джема Кочева за Дима at
http://www.iianthropology.org/nominationsbgusa2007dimaalexander

DIMITRANA ALEXANDER
380 STANTON STREET
WILKS BARRE , PA 18702
Tel : / 570 / 825 3059


Раздел: Спорт
Ричард Денизов (RICHARD DENIZOV)
Приноси за развитие на българския футбол в Чикаго. Ричард Денизов е десен
защитник и основен спонсор на футболния шампион “Славия” в Чикаго.
Amerifreight, 700 Nicholas Blvd, Suite 201, Elk Grove Village, IL 60007
richard@amerifreightsystems.com
Предложен от проф. Никола Чаракчиев от Чикаго.

Мария Бугова
Предложена от Джема Костова
Очерк от Джема Кочева за Мария Бугова at
http://www.iianthropology.org/nominationsbgusa2007mariabugova


Раздел: Всеотдайната подкрепа на българския спорт
Пепи Емилов Петков
Бивш шампион на България по бокс в най-тежката категория, носител
на купата на турнира «Странжата». Неформален шеф на българската
агитка на Световното първенство по бокс в Чикаго през октомври 2007
година. Номиниран за всеотдайната му подкрепа за националния ни
отбор на това първенство.
Предложен от Петър Стаматов.
Очерк от Петър Стаматов за Пепи Емилов Петков at
http://www.iianthropology.org/nominationsbgusa2007pepipetkov

Раздел: Най-малки български американци
Мая Аспарухова и Дилян, син на Бoрислава и Радослав Иванови.
Предложени от българското общество в Юта.

Раздел: С български сърца

Institute for Development of Education, Art and Leisure - Jaffray, British
Columbia, Canada
Предложени от Дамян Дамянов (
e-mail)

Margaret Strickland и Дуна, Солт Лейк Сити, Юта, САЩ
Webpage>http://www.iianthropology.org/dunaintfolkgroup.html
През 2006 Международният институт по антропология (МИА), Солт Лейк Сити, Юта,
САЩ, пое инициатива за българи на годината в САЩ (виж
http://www.iianthropology.
org/nominationsbgusa2006.html). Тази година кампанията се осъществи заедно с www.
eurochicago.com, представен от Петър Стамaтов и проф. Никола Чаракчиев, които
съвместно с борда на директорите на МИA (д-р и. Лолита Николова, д-р Мариана
Павлова и Мария Радкова)  обобщиха резултатите. През тази година в номинациите
включихме не само българи, но и американци с непрекъсната връзка с българската
култура, както и българи от Канада.
Страницата е актуализирана на 30.03.08
Деница Монева
Децата на Николай и Ваня с техни приятели от  
Българското общество в Юта
Румен Иванов с дарената картина на
Градска бибиотека в Карлово
Ванина Хъркова с една от дарените творби
на Градска библиотека в Карлово
Ана Сергеева Тодорова, димпломантка,
Оклахома сити
. Номинирана в раздел
Млади талантливи специалисти и за най-
чаровна усмивка
Д-р Лолита Николова (номинрана в раздел
Наука, култура и общество) с членове на
българското общество в Юта
Елизабет Костова
Българин на годината в САЩ за 2007 за цялостна дейност
като специалист, общественик, изследовател и автор

д-р Иван Илиев Гаджев

По случай 70-годишния му юбилей, новата му книга Иван Михайлов – отвъд
легендите и цялостната му дейност като специалист, общественик,
изследовател и автор.
Предложен от д-р и. Лолита Николова.
Подкрепен от:  Международния институт по антропология,  Христина
Атанасова (Лос Анжелис) и  Проф. Георги Иванов, Илиноис, Чикаго, САЩ
Д-р Иван Гаджев
Българин на 2007 в САЩ